kotopladi

TAUNO KOSKELAN

SILLAIL OIKKE ON JULKASTU E-KIRJAN

Rauman giäld passa taas opetell. Se luana, ko o framillt tämä lysteline, mutt nuukast funderatt kiäleopas.

Kirimaakar, didaktiika lehtor, Rauman giälem brofessor, FM ja Nortamo-Seora vara-amiraal Tauno Koskela tek suuren dyän gokkomall rauman giäle sanakirja Sillail oikke. Kiri o raumlaisuude, Hj. Nortamo edustama raumlaisen gulttuuri väsymäättömän dulkittija ja tutkija mestarteos, mikä takka Rauman giäle oppimisell eriomasep puitte. Kirjas on ungefäär viistuhatt raumangiälist sana ja ungefäär 750 sanambartt. Sana jakkanduva aihe mukkasse ryhmityksehe ja aakkosellissehe yleissanastoho. Niittem beräss seorava sanambarre oman ryhmänäs.

Kirjast o otett 1990-luvullk kolm painost, ko ovak kaikk myyt loppuhu vuaskymmni takasi. Vuankk 2012 Nortamo-Seor julkas vanheve redar Markku Toivosen tarkastamam bainokse. Siink korjattin drykkfeelei ja lisätti muutam kymmnem buuttunut sana. Mutt nekkin girja myytti vähä nässist loppuhu ja taas olltti samas jamas, ett rauman giälem berusteost ei taaska saanu mistä.

Ny Nortamo-Seor on saant tämä asjan daas reedaha. Sillail oikke o julkast e-kirjan. E-kirjan sanakiri toimi endisdäkkim paremi. Sisälysluettelost pääse suara siihen gohtahan girjas. Ja kirjas olevast sanalistast hypätä yhdellk klikkauksel juur se sanan gohdallk kirjas, ollko sana sitt aihe mukases taikk yleissanastos.


Rauman kieltä o taas ilo oppia. Sen mahdollistaa tämä lystikäs, mutta tarkaan mietitty kielenopas sanoineen ja sanomisineen.

E-kirja voi osta e-kirjoi myyvist puadeist, niingo Elisa Kirjast, Adlibriksest ja iBooksist.