kotopladi

Päälysmiähe Kokkoukse Päällmönsträys Rull Prännvahdi

NORTAMO-SEORAM PRÄNNVAHDI GÄVLE OLKPUKKI SUAJELEMAS                    

Nortamo-Seoram prännvahdi om bruukatt nähd Mustam bitsi yänk kiärtlemäs Vanhas Raumas. Prännvahdittem bäälysmiähen o jo jongu vuade oll luuts Juss Javanaine. Hän rupes funderama semmost, ett kyll prännvahdittem bidäis lähti Rauma ystvyskaupunkkihin Gävlehe vahtiman gautt koko mailman dunnettu olkpukki, kom bakka palama vähä joka vuas.

Luuts Javanaine esitt tämän gapteen Mikko Vapasell. Kapteen innostus heti asjast ja nii he yksis tuumin gokosiva Nortamo-Seoram besättningist sopevaise joukom brännvahdei ja rupesivak krundama reisu kokkoho.

Gävlehem bäätetti lähti joulkuu ensmäisen viikovaihten. Pukk paljasteta ensmäisen adventtink, ko ol tänä vuannk 27. marraskuut.

Kaikk ol hyväs oorningis reisu varte, mutt 28. marraskuut saattin gamal anons Gävlest. Joku pahapolv ol mennyp polttamam buki jo heti ensmäis yän. Se olikin dylkki ja totinem baikk. Kaikk ol jo klaaratt reisu varte eikä stää enä ruvett perumaha. Sen dähdem bäätetti hommat palanun dilall uus pukk ja viäd se vikaeerama stää. Mutt ko ei fölihi mahtun iha alkperäsen gokkost, ni hommatti einem biäneve. Se tällätti fiinim blankum bääll ja timber Helkelä kraaputt siihe seoravalaise messinkkylti:

Nortamo-sällskapet från staden Raumo i Finland skänker härmed denna halmbock som ersättning för den brända Gävlebocken. Vår avsikt var att sände sex brandvakter, men de hann inte komma i tid. Vi önskar att denna vikarierande bock kan ge lite tröst för invånare på vår vänert.

Jos ett ymmärr ruatin giäld, ni opetelkka.

Prännvahdi läksivä Raumald lauanda ehtost 3.XII. Prännvahditte lähteminem boijes Raulmald o nii sukkela, ett siit otetti fotograaf raastuva rappusill ja tällätti heti Nortamo-Seora fasuungirjaha, ett raumlaise ymmäräisivä oll varovaissi, kom brännvahdi eivä olp paikambääll pitämäs vaari, ettei valuvaar pääs kaupunkki riivama.

Prännvahdi reisasiva automobiilill ja laevall ja tliiva sunnundan 4.XII. aamust ungefäär kell 9 Gävlehe. Heti huamatti, ett palanun dilall ol pykätt einem biäneve, mutt kummingi valdvan kokkone, ungefäär kolm meetteri korkkja pukk. Me rupesi heti vahtima, ettei stää kummingan kukka uutskott pääs polttama.


Ruattlaise olivak kovasten giinostunnui prännvahdeist. Ussemall ruatlaisell radiollk kerrotti, ett ketä me olla ja mink tähde me ollan Gävlehen dultt. Ja juur, ko mep pääsi eroho ruati suamengiälise Sisu-radio flikast, nim baikam bäällt tliiva Gävlen kaupungi edustajin kansatte väliste asjoitten gonttuurist Annika Lundqvist ja kaupungivaltuusto oldermann Patrik Stenvard. Ja oikkem basselist, juur ko luuts Javanaine ol luavuttamas meijäm bukki oldermannill, tull paikam bääll Gefle Dagbladenin doimittaja ottama fotograafei ja kyselemä, ett mitäst tääll ny oikken dapattu. Ja taas saivap prännvahdik kertto, ett ketä olla, mist tulla ja mink tähde.

Kom bukk annetti kaupungivaltusto oldermann Stenvardill, ni hän ol kovast murhettuns siit, kom brännvahdi eiväk kerjenp Gävlebokkeni suajelema ja se kerjettim bolttama. Kovast miälisäs hän ol siit, ett prännvahdit toiva uudem buki vikaeeramam balanutt. Pukk otettin gainloho ja marsittin Gävlen gunnandaloll. Siäll oldermann särveeras prännvahdeillk glögi ja nisust ja ol kovast stää miäld, ett kyll prännvahdittem bidäis ehdottomast ens vuannt tull uudeman gerra ja pittä huale siit, ett ei Gävlebokkenillk käveis heti juur yht surkkjasten gon dänä vuann.


Prännvahdik klaarasiva oldermannill, ett millt tavall Gävlelaise voisiva itt koittap pittä huald siitt, ettei pukki taas poltetais. Kyll Gälvelaistem bidäis grundatt Gävlebokkenim brännvahditte seor ja ruvet pukki vahtima. Mutt kyll Nortamo-Seoram brännvahdi lupasiva, ett ens vuannt tullan Gävlelaisill malli näyttämä, ett miltt tavallp pukist täyty vaari pittä, ettei valuvaara pääs tleema.

Prännvahdi Gävle reisull olivap prännvahdittem bäälysmiäs luuts Jussi Javanainen, kapteen Mikko Vapanen, timber Matti Granbom, poosu Olli-Pekka Nieminen, matruus Jouni Vainio ja lättmatruus Janne Koivunen. Lisseks haminvaht Tapio Koivukari interveivattin delefoonill Ruati radion doimest.


Täkst ja fotograafi: Mikko Vapanen

Seoran gapteeni:

J.PENTTILÄ

ALFONS RAJAHALME

ARVO KAJAKARI

A. J. BJÖRK

TAUNO KOSKELA (vara-amiraal)

MIKKO HAAPIO

EETU AALTO

JARMO SALO

MARKKU TOIVONEN

MIKKO VAPANEN