kotopladi

Päälysmiähe Kokkoukse Päällmönsträys Rull Prännvahdi Prännvahdi olkpukki suajelemas

Prännvahdi                    Pain täst ni kuva tlee suuremmaks Täst aukke video prännvahdeist

Äijä mustas hapetis, ponksuun pääll ja stormar  pääs, kon drasikoittevap pisi Rauman kadui, ova niit Nortamo-Seoram brännvahtei, eik mittäm brovastei. Hes syynävä, etei prasu ja pahandekkijäp pääs vallales.

Raumall ja muis keskaikkasis kaupungeis ol aikanas ymbrilläs hirsist ja plan­kuist teht tullait, ja kom bykämine ol tyyrist ja vaevaloist, tehti ait nii lyhkäseks ko vaa voitti. Aeda sisäpualellt tehti hirsist, laodoist, oljist ja tuaheist torppi niin däytten go vaa mahdus. Tämmses kruuttynnris sitt lämmitettin daloi avonaisellp prasull, ja valkkia saattim bäreist ja kynttlöist.

Prännsyynei on gaupungis iangaikem bidett, ja 1600-luvum bualvälis mää­rätti neli kaupungim borvri kerrallas yässeks prännvahteiks. Heijän dyänäs ol vahtik kaupunkki valuvaarald, varkkaild ja pahandekkjöild, niingo oordereis sanotti.

1800-luvullp pyyrman trumbutt raastuvan drapuild kell yhdeksä jälkkem bualem bäevä yälevo alkannuks ja se ol ihmsill melkken gäsk menn maate. Se jälkken guulusiva ain tasatiimald prännvahtette huudok kadutten gulmis. He huusiva ramariikkis haikkiall, venuttavall äänell raumaks ja ruatiks. Huudon darkotuksen ol ilmotta, ett vahti oliva hereill, eik liikka juavuksis. Kelloaikaki ol tiätystengin därkki asi kaupunglaisill. Köpin gans kopisteltti akknanglaseihi, jos joku nuarkaine viäl koitt kynttlävalus läksyijäs lukki.

                     Kell o (yhdeksä) lyäny.

                     Ain kaupunkki Jumal varjelkko

                     ja valuvaarast ja prasust suajelkko.

                     Kell o (9) lyäny.

 

                     Klockan är (nio) slagen.

                     Guds nådiga, milda och mäktiga hand

                     bevare vår stad från eld och brand.

                     Klockan är (9) slagen.

Yli kolmssata aastaikka Raumam prännvahti ova varjelluk kaupunkki valu­vaaralt. Se kamal klumm tapatus vuannk 1682: valu pääs karkkum Punglan dalon göökist. Sillom baloi melkken goko kaupunk: pualtoistsata talo ja kirkon gato ja ove, kivises seinä vaa jäiväp pystöhö. Mäell olluk kelltapulikim baloi ja siin roikkunnuk kolmk kello suliva yhten glimppihi.

Ko enne vanha valuvaaraha men talost ämm ja ämbär, meijä aikoinan se o ottan murhekses Raumam brankkor. Nykypäevän Nortamo-Seoram brännvahtik kiärtlevä Mustam bitsi yänk kaupungin kaduillp pitämäs yll vanha perinett, etei tulitikkutten graappija ja pahandekkjäp pääs vallalles.

Seoran gapteeni:

J.PENTTILÄ

ALFONS RAJAHALME

ARVO KAJAKARI

A. J. BJÖRK

TAUNO KOSKELA (vara-amiraal)

MIKKO HAAPIO

EETU AALTO

JARMO SALO

MARKKU TOIVONEN

MIKKO VAPANEN