kotopladi

Päälysmiähe Kokkoukse Päällmönsträys Rull Prännvahdi

SEORAN GOKKOUKSE

Ylesest

Nortamo-Seor pitä vuades kolm kokkoust: kevä-, suvi- ja syyskokkoukse. Lisseks syksyllt tehdä saunreisu ja keväsin geväreisu.

Kokkouksis seorahan guulumise merkkinp pidetäm bääs kellast, ölikankkast tehty syydvesti, ja kokkouskiälenp pruukata rauman giält. Uljakse naakelivarres o ja puhet fyärä kapteen, surnaali pitä joku styyreist.

Totist naama ei kukka saa näyttä, ja oikke säänöis sanota, ett toiste solvamine o ehdottomast kiälett. Kokkouksis veisata harttast Nortamo ja muittengi merelissi veisui. Veissamist akkomppanjeera seora oma kapell, mihin guulu neli hanuristi, kitarist ja kaks shantymatruussi. Ruakaki mene liukkami alas, ko välill veisatam Bocula tria ja muit sivistynnyi ryyppveisui. Epistola, Nortamo jaaritukse, lukeminenga ei ol erityse vakava programi.

Kokkoukse vakavamas osas besätnink saa tiatto seora mennyist ja tleevist tekemisist ja oorderei tleevi töit varte. Uussi miähi seoraham bestatam bäällmönsträykses, misä halungin däyty vastat tydyttäväst kapteenin dekemihi äksaamkysymyksihi ja osat ainakki välttäväst raumangiält, jos meina tull mönsträtyks. Asja autta, jos halung ossa vastauksillas eine nauruttap pesätninkki.

Ai välillp peilatam bumpp ja jos aihet o, mennäm bumbuihi elikk maisteta rommtodi. Ruakan o ain lapskoussi sulatetull voill, repetta- ja sualkurkumbladeill höystettyn ja kylmän aluruakan sallatti ja peruna monengaldase silli, hakatu lööki, aladoopi ja keitetytten ganamunatten gans.

Kokkouksihin gäsketä pasiseerar, ko o joku seora ulkpualine. Hän pitä esitelmän daikk muuton gerto merengulkkuhu, kiälehe, kaupunkkihin daikk seoraha jollan davall liittyväst asjast.

Flika ovaf fölis suvikokkoukses ja keväreisull, muis kokkouksis äijä ovak kesknäs.

Tärkkein gokkous o amiraal Nortamo syndymbäevän, 13. kesäkuut pidettäv suvikokkous, ko säänötte jälkke o Seora vuaskokkous.

Samanp päevän Seor on gäskenk kaupunklaissi toimembanema ylese flakutukse Amiraalin gunnjaks. Keskpäevällk kell 12 Pyyrman drumputta raastuvan drapuill ja kuulutta mikä tärkki päev o menos. Ehto edells Seor kokkondu laskeman gukkassi hukkunutte merimiäste muistoankkrill ja marssi lipu ja trumbuttajam beräs Amiraalim bystillk kunnjaosotuksehe.

Tämä jälkkem bidetä vuaskokkous. Aluks kunnjoteta vuade aikank korkkema laevahan gäsketyi besätningi äiji ja heijä muistokseks kläpätä Uljaksen laevkellollk kahdeksan glassi. Seoravaks päätetän gapteeni meriselitykse ja purserim bitämätten dilette hyväksymisest ja valikoida seoran gapteen ja päälysmiähe. Ko flika ja muu arvokka viara ovaf fölis, vuaskokkouksem brogram on eine juhlalisemppa ko muis kokkouksis, ja pasiseerariks o valikoit joku tavalist parema esitelmäm bitäjä.

Keväkkokkous

pidetän davalisest maaliskuus, nykysim Poselli vähäs salis.

Syyskokkous

lokakuus mene edeliste reglemendette jälkken gans Posellis.

Kuva kokkouksest

Kokkouksis pidetä sydvestip pääs

Kaffeholan

Ensmäse säilynnym brivileegio jälkke Rauman gaupunk on grundatt 17.4. 1442, nii ett kaupunk täyttä seoravaks 569 vuatt.

Nortamo-Seor järjestä joka vuas syndymbäevä lähimbän sunnundank Kaffeholanin gotokaupungin gunnjaks. Tilasudes o hyvä programi, se on gaikillk kaupunklaisillt tarkotett ja ilma makso.

Hjalmarin gousi

o järjestett joka toine vuas lähes viidengymne vuade aikan Jalmarimbäevä likimbän sunnundan.

Seoran gapteeni:

J.PENTTILÄ

ALFONS RAJAHALME

ARVO KAJAKARI

A. J. BJÖRK

TAUNO KOSKELA (vara-amiraal)

MIKKO HAAPIO

EETU AALTO

JARMO SALO

MARKKU TOIVONEN

MIKKO VAPANEN