kotopladi

Mikko Haapio

Mikko Haapio

Mikko Haapio 1987-1992

Mikko Ilmari Haapio, rehtor, inssinöör, synnys Turus 3.3.1924 johtaja K. Haapiom boikan. Studend Rauma Yhteislyseost 1943. Osallistus jatkosottaha 1941-1944. Valmistuttuas laevarakennusinssinööriks Turun Deknillisest Opistost hän doimei F.V. Hollmingim balvlukses 1949-1952. Rauma siminaari v.t. matematiika lehtrin hän ol seoravak kaks vuatt ja v. 1954 lisseks vastavas viras merengulkuoppilaitokses.

Kajaani siminaari v.a. luano-opi lehtrin doind hän hoit 1954-1957 ja ol Merikoske ammattkoulu rehtrin 1957-1964. Rauma ammattkoulu rehtriks Mikko Haapio valikoitti v. 1964, misä viras hän doimei koulun grundamisest alkkatem bangsuunills siirtymissehes saakk.
Rehtrin ollesas Mikko Haapio toimei ussemas ammattkoulutuksehe liittyväs kursis johtajan ja Rauma ammattkoulun gunnatteliito ammattoppilaslautkunnam buhejohtajan vuadest 1969 vuatte 1987. Hän ol kans Rauman deknilise seoram buhejohtaja 1976-1978.

Nortamo-Seoraha Mikko Haapio mynsträtti v. 1967 – sill huamautuksell, ett nimi vois oll vaikk Paattio. Förstiks Mikko Haapio valitti v. 1986 ja kapteeniks seoravan vuan. Virkkatas hän hoit arvovaldasest rehtri rutinill ja luavui siit terveydellisist syist v. 1992, ja sillo hänest tul pääredar. Täsä graadis pääredar Mikko Haapio kerkes olema viäl kymmne vuatt, ennengo hiljakses edenns saeraus hivutt hänen gokonas 3.1.2002.

Seoran gapteeni:

J.PENTTILÄ

ALFONS RAJAHALME

ARVO KAJAKARI

A. J. BJÖRK

TAUNO KOSKELA (vara-amiraal)

MIKKO HAAPIO

EETU AALTO

JARMO SALO

MARKKU TOIVONEN

MIKKO VAPANEN