kotopladi

Eetu Aalto

Eetu Aalto

Eetu Aalto 1992-2000

Esa Eetu Juhani Aalto synnys Honglahdell 1.11.1948 inssinöör Pekka Aallom boikan. Suaritettuas keskkoulu hän opiskel Turun deknilises opistos ja valmistus laevarakennusinssinööriks v. 1975, ja se jälkke hän dul Lapela Oy:m balvluksehe. Nykysi hän o sen duatandopäällikk. Merita-Nordbankkeni valvoja hän o oll vuadest 1984.

Tyä ohes o meri ja seilamine ollu Eetu Aallolls sydäme asi. ”Meri o Raumlaist liki ja siällk klaarandu kaikk, pääst alkkate” o hän itt todenn. Jo mukulan Eetu Aalto liitys meripoiskouttlippukund Myrskypoikkihi ja sitt Raumam Burjehdusseoraha, jong toimintta hän o osallistun erityise aktiivisest. Hän doimis seittmä vuatt purjehdusseora skriivarin ja kahdeksa vuatt RPS:n varakommodorin. Ko Raumall v. 1986 järjestetti H-paateitte mailmamestaruuskilppailu, Aallom barivuatinen dyäpanos gradeerattin gauhian gorkkiall. Valdkunnalisest gradeeratt o se tyä, ming hän on dehn optimistseilajitte valmendajan ja hualdajan. ”Monengaldasis paateis Aalto on gerjen istuma melkken gaikill merill Euroopast Etelä-Ammeriikkaha.” Hän o Suamem Burjehtijaliito valduuttama kilppailutuamar.

Nortamo-Seoraha Eetu Aalto mynsträtti 1978, korotetti lättmatruusiks 1982 ja matruusiks 1984. Hän valikoittin gapteeniks v. 1992. Hänen gäytännö miähe ottes näys seoran doiminnas. Häne aikanas Nortamo-Seorast tul julkisuudes endist selkkemin gantta ottavaine vaikuttaja ja Seor tul kirjaimellisest kadull muullostengin go vuaspäevänäs.

Tyäkiiruttes tähde hän sanos ittes ylös v. 2000 ja sitt hänen graadikses tul hamingapteen.

Seoran gapteeni:

J.PENTTILÄ

ALFONS RAJAHALME

ARVO KAJAKARI

A. J. BJÖRK

TAUNO KOSKELA (vara-amiraal)

MIKKO HAAPIO

EETU AALTO

JARMO SALO

MARKKU TOIVONEN

MIKKO VAPANEN